Polski Klub Pawika

Przegląd młodych pawików – Niemcy

Lipiec 28th, 2015

W dniu 25 lipca 2015 r. nasi koledzy „pawikarze”, Leszek Frąckowiak, Jacek Gawrych, Bartosz Nowak, Grzegorz Smoliński oraz Arkadiusz Waszczuk udali się do Niemiec na przegląd młodych pawików, organizowany przez Central Fantail Club of Germany. Przegląd odbył się na terenie posesji Tilo MIlde, niemieckiego hodowcy pawików. W przeglądzie kilkunastu niemieckich hodowców oraz L. Frąckowiak zaprezentowało ponad 200 sztuk pawików. Spośród nich, metodą porównawczą wybrano 3 najładniejsze egzemplarze tegorocznego dorobku hodowlanego.

Pokaz młodych pawików – spotkanie integracyjne

Październik 1st, 2014

W dniu 27 września 2014 roku w Borku Wlkp. odbyło się spotkanie integracyjne Polskiego Klubu Pawika oraz przegląd młodych pawików. W spotkaniu udział wzięło 14 hodowców prezentując ponad 100 sztuk tegorocznych gołębi. Podczas spotkania omówiono sprawy organizacyjne klubu, ustalono terminy udziału klubowiczów w zbliżającym się sezonie wystawowym. Ustalono, że klubowa wystawa pawików odbędzie się w dniu 7 lutego 2015 roku w Borku  Wlkp. na którą zapraszamy hodowców i sympatyków tej rasy.

Fotorelacja z Walnego Zebrania Członków

Lipiec 18th, 2012

 

 

W dniu 30 czerwca br. w Brześciu Kujawskim odbył się Walny Zjazd Członków Polskiego Klubu Pawika. W zebraniu udział wzięli:  Stanisław Kuchar, Grzegorz Smoliński, Jacek Gawrych, Arkadiusz Waszczuk, Maciej Kurek, Leszek Frąckowiak, Dariusz Gładkowski oraz Leszek Borysiak. Walny Zjazd  uchwalił regulamin Polskiego Klubu Pawika. Wybrano skarbnika oraz członków Komisji Rewizyjnej.  Do planu działalności Klubu na najbliższy sezon wystawowy przyjęto zorganizowanie m.in. w dniu 12.01.2013 r.  w Borku Wlkp. II Klubowej Wystawy  Pawika oraz udział w Czeskiej Wystawie Pawika, która zaplanowana jest w dniu 5-6.01.2013 r. w m. Lhota pod Lipcany. Zarząd składa podziękowania kol. Grzegorzowi Smolińskiemu za udostępnienie pomieszczeń oraz przygotowane posiłki.

Założenie Klubu Hodowców Pawika

Marzec 1st, 2012
 W dniu 25 lutego 2012 r. w Borku Wlkp. w sali bankietowej Zajazdu „ Stajenka” odbyło się zabranie założycielskie Klubu Hodowców Pawika. Założycielami Klubu są:  Leszek i Tadeusz Borysiak,  Leszek Frąckowiak, Jacek Gawrych,  Stanisław Kuchar, Maciej Kurek, Grzegorz Smoliński, Janusz Stawicki, Rafał Sujak i  Arkadiusz Waszczuk.  Powołano  na okres  1 roku Zarząd, który w tym czasie został zobligowany do opracowania regulaminu i  niezbędnej dokumentacji związanej z działalnością Klubu. Prezesem wybrano kolegę Leszka Borysiaka a sekretarzem Leszka Frąckowiaka. Klub Hodowców Pawika jest o zasięgu ogólnokrajowym i będzie działał przy Poznańskim Związku Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego.   

Dolny rząd od lewej stoją: Maciej Kurek, Leszek Frąckowiak, Jacek Gawrych, Mario Fritsche , Tilo Milde, Arkadiusz Waszczuk, Grzegorz Smoliński.

Górny rząd od lewej stoją: Robert Dykcik, Bartosz Grobelny, Tadeusz Borysiak, Janusz Stawicki, Stanisław Śliż, Leszek Borysiak, Rafał Sujak.