Polski Klub Pawika

Zaproszenie na VIII Klubową Wystawę Pawika

Grudzień 13th, 2019

W dniu 01.02.2020 r. (sobota) od godz. 9.oo , w Domu Kultury, ul. Powstańców Wielkopolskich 4, w Borku Wielkopolskim odbędzie się Klubowa Wystawa Pawika.

Oceny gołębi dokona sędzia Franz Huber z Niemiec.

Wstęp na wystawę jest bezpłatny. Osoby niezrzeszone w klubie mogą wystawić gołębie w cenie 15 zł, opłata pobierana przed rozpoczęciem wystawy. Podczas wystawy można będzie dokonać zakupu pawików od członków klubu do godziny 9:00 oraz w przerwie wystawowej ok. godziny 12:30.  Nowością na wystawie będzie licytacja pawików od członków klubu z której dochód zostanie przeznaczony na działalność klubu. Więcej informacji nt. pawików wystawionych do licytacji podamy przed wystawą.

Zgłoszenia wystawców proszę kierować do Dawida Jachnika do 20.01.2020 mailowo na dj.jach@gmail.com z tytułem  VII Klubowa Wystawa Pawików, prosimy dostarczyć informacje o numerze obrączki, kolorze, płci oraz wieku gołębia.

Posiłek na zakończenie wystawy 25zł (dla osób zainteresowanych). Noclegi motel „Impresja” Borek Wlkp. ul. Powstańców Wlkp. 26a (stacja paliw Orlen) tel. 507 971 228 lub 65 571 60 37

W trakcie wystawy obowiązuje zakaz handlu gołębiami oraz innymi przedmiotami przez osoby nie będące wystawcami.

 

English version

We could like you to invite you to our VIII Annual Show in Borek Wielkopolski which takes place on 01.02.2020 (Saturday) from 9.oo, at Dom Kultury, ul. Powstańców Wielkopolskich 4 in Borek Wielkopolski.

The judge will be Franz Huber from Germany.

Admission to the exhibition is free. Non-members of the club can issue pigeons for EUR 4, charged before the exhibition starts. During the exhibition, you will be able to buy pigeons from club members until 9:00 and during the exhibition break around 12:30. A novelty at the exhibition will be the auction of fantails from club members from which the proceeds will be allocated to the club’s activities. We will provide more information about the fantails put up for auction before the exhibition.

Exhibitors applications should be sent to Dawid Jachnik by 20.01.2020 by e-mail at dj.jach@gmail.com with the title VII Klubowa Wystawa Pawikow, please provide information about the ring number, color, sex and age of the pigeon.

Meal at the end of the exhibition EUR 6 (for those interested). Accommodation motel „Impresja” Borek Wlkp. Ul. Powstańców Wlkp. 26a (Orlen petrol station) tel. +48 507 971 228 or +48 65 571 60 37

During the exhibition it is forbidden to trade pigeons and other items by non-exhibitors